Konwerter obszaru

...
...

Metryczny

Kilometr kwadratowy
10-6
Hektar
10-4
0,01
Metr kwadratowy
1
Decymetr kwadratowy
100
Centymetr kwadratowy
10000
Milimetr kwadratowy
1000000
Mikrometr kwadratowy
1012
Nanometr kwadratowy
1018

Brytyjski / amerykański

Parafia
1,07×10-8
Mila kwadratowa
3,86×10-7
Gospodarstwo rolne
1,54×10-6
Akr
2,47×10-4
Krucyfiks
9,88×10-4
Square Rod
0,04
Kwadrat
0,11
Jard kwadratowy
1,2
Stóp kwadratowych
10,76
Cal kwadratowy
1550

język japoński

Tsubo
0,3
Cho
100,83
Tann
1008,33
Se
10083,33

Inny

Metric Dunam
10-3
Cypryjski Dunam
7,47×10-4
Iracki Dunam
4×10-4
Grecki Stremma
10-3
Boisko do piłki nożnej
1,4×10-4
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.