Konwerter prędkości wiatru

...
...

Opis

Liczba Beauforta
2
Opis
Silny wiatr
Warunki morskie
Sea Heaps Up. Część piany z łamiących się fal jest wdmuchiwana w smugi wzdłuż kierunku wiatru. Umiarkowane ilości oprysku w powietrzu.
Warunki gruntowe
Całe drzewa w ruchu. Potrzebny był wysiłek, aby iść pod wiatr.

Prędkość wiatru

Kilometry na godzinę (min)
5.6
Kilometry na godzinę (maks.)
11
Mile na godzinę (min)
4
Mile na godzinę (maks.)
7
Węzeł (Min)
3
Węzeł (Max)
6
Metr na sekundę (min)
1.6
Metr na sekundę (maks.)
3.4

Wysokość fali

Metr (min)
0.2
Miernik (maks.)
0.5
Stopa (maks.)
1
Stopa (maks.)
2
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.