Konwerter przepustowości

...
...

Na sekundę

Bit na sekundę (bit / s)
1000000
Kilobit na sekundę (Kbit / S)
1000
Megabit na sekundę (Mbit / S)
1
Gigabit na sekundę (Gbit / S)
10-3
Terabit na sekundę (Tbit / S)
10-6
Kibit na sekundę (Kibit / S)
976,56
Mebibit na sekundę (Mibit / S)
0,95
Gibibit na sekundę (Gibit / S)
9,31×10-4
Tebibit na sekundę (Tibit / S)
9,09×10-7
Bajt na sekundę (B / S)
125000
Kilobajty na sekundę (KB / S)
125
Megabajt na sekundę (MB / S)
0,13
Gigabajt na sekundę (GB / S)
1,25×10-4
Terabajt na sekundę (TB / S)
1,25×10-7
Kibibajt na sekundę (KiB / S)
122,07
Mebibyte na sekundę (MiB / S)
0,12
Gibibajt na sekundę (GiB / S)
1,16×10-4
Tebibajt na sekundę (TiB / S)
1,14×10-7

Na godzinę

Bit na godzinę
3600000000
Kilobit na godzinę
3600000
Megabit na godzinę
3600
Gigabit na godzinę
3,6
Terabit na godzinę
3,6×10-3
Kibit na godzinę
3515625
Mebibit na godzinę
3433,23
Gibibit na godzinę
3,35
Tebibit na godzinę
3,27×10-3
Bajty na godzinę
450000000
Kilobajty na godzinę
450000
Megabajt na godzinę
450
Gigabajt na godzinę
0,45
Terabajt na godzinę
4,5×10-4
Kibibajt na godzinę
439453,13
Mebibyte na godzinę
429,15
Gibibajt na godzinę
0,42
Tebibajt na godzinę
4,09×10-4

Na dzień

Bit dziennie
86400000000
Kilobit dziennie
86400000
Megabit dziennie
86400
Gigabit dziennie
86,4
Terabit dziennie
0,09
Kibit dziennie
84375000
Mebibit dziennie
82397,46
Gibibit dziennie
80,47
Tebibit dziennie
0,08
Bajty na dzień
10800000000
Kilobajty dziennie
10800000
Megabajt dziennie
10800
Gigabyte dziennie
10,8
Terabajt dziennie
0,01
Kibibajt dziennie
10546875
Mebibyte dziennie
10299,68
Gibibajt na dzień
10,06
Tebibyte dziennie
0,01
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.